Christmas souk

Christmas souk

De Kerst Souk is een forum voor interculturele uitwisseling, ontmoeting en dialoog tussen noordelijke en zuidelijke landen.
De Kerst Souk bracht tijdens het jaar 2021, van het Anna Lindh Foundation, het Belgische netwerk samen, werkte met de Luxemburgse, Tunesische en Mauritaanse netwerken, en met professionals uit de culturele, en sociale sector en mensen van het verenigingsleven. Twaalf organisaties namen deel aan het project.
Het doel van de Kerst Souk is een forum voor reflectie, debat, en de verschillende vormen van expressie, rond de hoofdthema’s: kunst en cultuur, jeugd, onderwijs, gender en vrouwenrechten.
Thema’s die de kernwaarden van de Anna Lindh Foundation uitdragen. Vier partnernetwerken uit vier verschillende landen hebben aan deze thema’s gewerkt.
De groep « kunst en cultuur » deelde reflecties over culturele rechten, drempelverlagende toegang tot cultuur, inclusie, en het behoud van culturele diversiteit, net als de bevindingen en de resultaten van een open debat met publiek. De vraag aan het publiek was: Hoe zou een ideale culturele ruimte deze rechten concreet en materieel weerspiegelen?
De groep « jeugd en onderwijs » onderzocht de moeilijkheden die jongeren ondervinden bij de toegang tot sport, cultuur en onderwijs. En welke impact hebben deze problemen bij de partnerorganisaties?
De groep « gender en vrouwenrechten » richtte zich op de perceptie van de samenleving en alleenstaande moeders ten aanzien van alleenstaand ouderschap. Elke partnervereniging verzamelde getuigenissen van alleenstaande moeders. Het juridische kader van de vier vertegenwoordigde landen werd getoetst en besproken aan de hand van deze getuigenissen. Hoe kan alleenstaand ouderschap vector zijn voor empowerment?
De Kerst Souk werd in Brussel en in Tunis gelijktijdig en hybried georganiseerd (virtueel en face-to-face).

Een oprechte dank aan de organisaties die het project steunen; We love Sousse (TN), Le Ministère de la Culture, de la Jeunesse et des Sports (MRT), Association culturelle Avicenne (LU) en de partnerverenigingen; l’Association Moulkheir de lutte contre la Pauvreté et l’Esclavage (MRT), l’Association Culture Funding Watch (TU), le Centre culturel de Neimënster (LU), La Vénerie (BE), l’Association voix de l’enfant Monastir (TU), l’Association des Femmes Éducatrices pour la Promotion des Droits Humains (MRT), AWSA (BE), l’Association Baya (TU), l’Association Terrain d’Aventures (BE), l’Association Soins et services divers (MRT) en Tammy Schmit (LU).