ALF-Belgium-NL
De Anna Lindh Stichting

De Anna Lindt Stichting, opgericht in 2004, is het grootste netwerk van maatschappelijke en burgerlijke organisaties, dat gezamelijk werd ontwikkeld door de Europese Unie en haar Euro-Mediterrane partnerlanden. Ze verenigt meer dan 40 landen en meer dan 4.000 lidorganisaties.

Bannière-Fondation-Anna-Lindh-Belgique-Filtred

3 grote principes

1

Jongeren een stem geven om samen meer open, inclusieve en veerkrachtige gemeenschappen op te bouwen.

2

Het gebrek aan vertrouwen bestrijden, en aan onverdraagzaamheid zodat onze samenlevingen inclusiever en empathischer worden.

3

Een cultuur opbouwen, gebaseerd op dialoog en uitwisseling.

het Belgisch netwerk

Les Nouveaux Disparus, leider van het Belgisch netwerk

De vereniging Les Nouveaux Disparus, opgericht als vereniging zonder winstoogmerk, is een Belgische vzw voor reizende theaters die in de loop van de tijd een breed gamma aan activiteiten heeft ontwikkeld. Hun gemeenschappelijk punt ? Culturele democratie verdedigen en realiseren.

Les Nouveaux Disparus is leider van het Belgisch netwerk sinds 2019. Concreet betekent dit dat ze België vertegenwoordigt bij de Stichting, het Ministerie van Buitenlandse Zaken en in ontmoetingen en projecten met andere nationale netwerken. Op nationaal niveau verenigt ze, communiceert ze met haar leden, voert tweejaarlijkse grootschalige projecten uit, begeleidt ze haar leden en brengt hen in contact met name met internationale verenigingen, enz.

De vzw Les Nouveaux Disparus heeft als prioriteit het onderhouden van relaties met de leden van het netwerk en uitwisselingen met buitenlandse organisaties te bevorderen.

Doelstellingen van het netwerk

Het Belgisch netwerk streeft verschillende doelstellingen na die rechtstreeks verband hebben met de 3 hoofdprincipes van de Stichting:

1

De transmediterrane interculturele dialoog bevorderen door deel te nemen aan Euromed-projecten.

2

Andere maatschappelijke organisaties verenigen en inspireren en zo onze impact vergroten door ons bijvoorbeeld aan te sluiten bij andere netwerken van de Stichting.

3

Capaciteiten versterken door nieuwe verenigingen aan te spreken opdat ze lid worden van de Stichting om de diversiteit van de maatschappij beter te vertegenwoordigen.

Leden van het netwerk (under construction)

Werking en perspectieven

Om leven te brengen in het Belgisch netwerk voert de vzw Les Nouveaux Disparus verschillende acties uit: oprichting van werkgroepen, uitvoering van gezamenlijke activiteiten om zoveel mogelijk lidorganisaties te betrekken en synergie te creëren binnen de Stichting, organisatie van algemene vergaderingen, inplementatie van communicatie tools (website, sociale media, newsletters, enz.).
We willen het Belgisch netwerk ontwikkelen, versterken en dynamiseren. We ontmoeten hiervoor leden, organiseren gezellige momenten om elkaar te leren kennen, delen ieders actualiteiten. Daarnaast blijven we actief deelnemen aan de acties van de Anna Lindh Stichting, zowel internationaal als in België.

Lid worden

Zin om andere Belgische en Euro-Mediterrane verenigingen te ontmoeten en met hen uit te wisselen ? Je bent op de goede plek ! Word lid van het netwerk. In functie van je mogelijkheden zal je worden uitgenodigd om deel te nemen aan de acties en projecten die door de ALS worden geleid, om informatie te delen met de leden en je partners, om deel te nemen aan een werkgroep, om de algemene vergadering bij te wonen, enz. Het jaarlijkse lidmaatschap is gratis.