ALF-Belgium-NL

Ontbijten

Breakfasts

De ALF Ontbijten is een project dat plaatsvond tussen januari en maart 2022. Een moment waarop leden van het Belgische netwerk samenkwamen voor een vriendschappelijke uitwisseling!
Een team van Les Nouveaux Disparus reisde door België om de leden van het netwerk te ontmoeten. Een gelegenheid de contacten te updaten, met de organisaties te spreken over hun activiteiten, hen te toetsen aan hun verwachtingen voor de komende jaren. De ALF Ontbijten bevorderd de betrokkenheid van de organisaties van de Anna Lind Stichting. De deur-tot-deur bezoeken bij de organisaties was essentieel voor de actualisering en de activering van het Belgische netwerk, maar ook om de visies van de organisaties met betrekking tot het netwerk te identificeren, evenals het opnieuw uitleggen van de grote principes van de Anna Lindh Stichting !

Na een paar weken hebben rondgetrokken, hebben we met plezier leden van het netwerk uitgenodigd, dit gebeurde elke week in maart, en we beleefde een gezellig moment samen met een lekker ontbijt. Les Nouveaux Disparus, leider van het Belgische netwerk van de Anna Lindh Foundation, coördineerde vier ontbijten voor leden van het netwerk, zodat ze elkaar konden ontmoeten, ideeën konden uitwisselen en verschillende themas bespreken. Het was ook een mooie gelegenheid om verschillende projecten te leren kennen en te bespreken! Elke bijeenkomst was op een andere plaats en met een nieuw onderwerp. Onze gast, lid van het netwerk, was verantwoordelijk voor het verwelkomen van de deelnemende organisaties in zijn lokalen, en ook het voorbereiden van een specifiek thema dat we zouden bespreken: vrouwenrechten, de inclusie van jongeren via videogames, met kunst en cultuur strijden tegen discriminatie. De vele onderwerpen door onze leden ontwikkeld, hebben we verder kunnen verdiepen.
Een gulle dank aan de verwelkomende organisaties: Arts & Publics, Vision Asbl, Terrain d’Aventures voor deze geweldige ervaring !