ALF-Belgium-NL

Projectoproep: Knowledge for Action

Heb je een idee voor een onderzoeksthema over de dimensies van interculturalitiet in de euromed regio? Dan is Knowledge for Action iets voor jou! De oproep wil samenwerkingen tussen onderzoekers en het maatschappelijke middenveld promoten, en relevante kennis toegankelijk maken. Zend je kandidatuur in op ten laatste 3 maart!

Meer info: Knowledge for Action