ALF-Belgium-NL

Cursus over sociale actie: laatste plaatsen

Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar voor de cursus Ici et Ailleurs, que faire? georganiseerd door ITECO (Centre de formation pour le développement et la solidarité internationale). Deze cursus, erkend door internationale solidariteitsverenigingen voor zijn pedagogische methodes en inhoud, loopt van 6 tot 12 juli in de Abdij van Floreffe.

De cursus richt zich tot mensen die bereid zijn hun overtuigingen en praktijken in vraag te stellen. Het doel is om mensen in staat te stellen zichzelf te situeren in relatie tot de politieke, sociale, economische en culturele realiteit van samenlevingen in het Noorden en het Zuiden, en om de vaardigheden te ontwikkelen die nodig zijn om hun inzet voor solidariteit te begeleiden, hier en elders.

Meer info