Een netwerk.

Een actieve gemeenschap.

per cent of ALF's programme leaders and beneficiaries are women under 35

young Mediterranean voices reached through cascade training, city dialogues and intercultural debates

Active members of the Belgian network of the Anna Lindh Foundation

Missie

De Anna Lindh Stichting is een unieke organisatie die haar middelen ontvangt van de regeringen van het Euromediterrane Partnerschap, aan wie ze ook verantwoording moet afleggen. De Anna Lindh Stichting heeft als missie door middel van actie en dialoog de toenadering te bevorderen tussen individuen en organisaties aan weerskanten van de Middellandse Zee, om op die manier de kloof trachten te dichten.

Doelstellingen

De voornaamste doelstelling van de Anna Lindh Stichting is het bevorderen van de dialoog tussen culturen en mee uiting geven aan de Verklaring van Barcelona van 1995 door middel van intellectuele en culturele uitwisseling binnen de burgersamenleving. Specifiek heeft de Anna Lindh Stichting als doel:

  1. Het bevorderen van (h)erkenning en wederzijds respect tussen culturen, religies, geloofswijzen en waarden in de verschillende partnerlanden
  2. Het identificeren, ontwikkelen en promoten van de culturele raakvlakken tussen de Euromediterrane landen en volkeren, met als doel het bevorderen van verdraagzaamheid en wederzijds cultureel begrip en het vermijden van stereotypen, xenofobie en racisme
  3. Het aanmoedigen van initiatieven die de dialoog tussen religies promoten en zo diversiteit en pluralisme in de EuroMed regio verzekeren
  4. De ‘menselijke’ kant van het Partnerschap, de rechtsstaat en de basisvrijheden bevorderen en consolideren

Lid worden van het Belgische Netwerk?

Liggen de doelstellingen en missie van uw organisatie in lijn met de visie van de Anna Lindh Stichting? Wilt uw organisatie partnerschappen aangaan en genieten van een groot Belgisch en internationaal netwerk? Aarzel dan niet en wordt lid van het Belgische Netwerk van de Anna Lindh Stichting. Inschrijven doet u eenvoudig via onderstaande knop.

Get in Touch. Get Involved.

“Youth is happy because it has the capacity to see beauty. Anyone who keeps the ability to see beauty never grows old.”
― Franz Kafka

Liedekerkestraat 9, 1210 Sint-Joost-ten-Node, België

Bel ons: +32 2 219 11 98

alicia@lesnouveauxdisparus.com

1 + 4 =