Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Publicatie van het MEDEA Instituut

Posted on 02/01/2014

 Être non musulman en terre d’Islam: Dhimmi d’hier, citoyen d’aujourd’hui? Coordonné par Julie CHAPUIS & Sébastien BOUSSOIS avec Ahmed AMRANI, Pascal BURESI, Khadija GUEBACHE MARIASS, Clément STEUER, Gaëtan DU ROY, Rukiye TINAS et Firouzeh NAHAVANDI ISBN : 978-2-84924-343-5 14 x 21 cm 92 pages 12,00 €

De dhimma en het statuut van de dhimmis verschijnen geleidelijk aan tijdens de veroveringen, gedurende de eerste eeuw van de islam. Op het moment dat een islamitisch imperium opgericht wordt door de Omajjaden (660-750) treffen we deze twee juridische noties aan. De Omajjaden heersten namelijk over een bevolking die voor het overgrote merendeel niet-moslims waren, in een rijk dat zich uitstrekte van het Iberisch Schiereiland tot de grens met Indië.  Het was dus noodzakelijk om een juridisch statuut te creëren zodat de bevolking die het geloof van de heersers niet volgde toch loyaal bleef aan de minderheidsgroep (Arabieren en moslims).
Het is duidelijk dat dit statuut een grote vorm van vrijheid met zich meebrengt in een tijd waarin religieuze minderheden zoals heterodoxe christenen en joden werden vervolgd door de Byzantijnen, Visigoten of Sassanieden. De komst van de leiders, die niet-islamitische religies (jodendom, zoroastrisme, christendom) op eenzelfde niveau plaatsten, zolang ze niet in strijd waren met de hoofdgodsdienst, betekende voor velen een grote vooruitgang. Dit was zo met betrekking tot de dhimma van de eerste eeuwen van de islam. De dhimma is stukje bij beetje geëvolueerd door de eeuwen heen en maakt het mogelijk om de plaats van minderheden de dag van vandaag in islamitische landen beter te begrijpen.
Dit boek gaat dieper in op een aantal minderheden in de huidige regionale context waar hun plaats in gevaar is. Daarnaast wordt ook bekeken hoe in de context van het beschermen van identiteit minderheidsgroepen kunnen deel uit maken van een herdefiniëring van de identiteiten van de Arabische-Islamitische wereld. Na een historisch overzicht van de dhimmis, behandelt dit boek tevens de hedendaagse context.

Om dit boek te bestellen, gelieve een email te sturen naar medea medea[at]medea.be. De betaling kan per overschrijving gebeuren. Het boek kost 12€ + verzendingskosten (2€ voor België en 3€ voor Frankrijk).