Ondersteunde Belgische projecten 2009

 ENTP - European New Town Platform is geselecteerd in het kader van de lokale acties van de oproep ‘Het vertrouwen herstellen. Bruggen heropbouwen’. 

De actie wil een netwerk opzetten voor uitwisseling, overleg en discussie tussen plaatselijke overheden, ngo’s en onderzoekers in de Europese landen en de landen ten zuiden van de Middellandse Zee over manieren om het vertrouwen te herstellen en opnieuw bruggen te slaan tussen de bevolking en de steden aan beide kanten. Bovendien was het in het kader van dit initiatief mogelijk om in augustus 2009 een studiedag te organiseren in Brussel over het scheppen van vertrouwen voor het voorkomen van conflicten en in situaties na een conflict.

 

 

Het project  Festival Voix de Femmes Euromed van Mediana werd geselecteerd in het kader van de oproep voor voorstellen voor projecten op lange termijn. Het festival  is een kunst- en cultuurevenement dat in de eerste plaats de rol en de plaats van de vrouw in de wereld wil opwaarderen. Tien dagen lang worden kunstenaressen, zangeressen, muzikantes, actrices, danseressen, choreografes, beeldend kunstenaressen, schrijfsters, journalistes en cineastes uit allerlei culturen uitgenodigd voor een verblijf waarbij ze workshops begeleiden, deelnemen aan ontmoetingen, werk tentoonstellen en concerten en voorstellingen geven.  Het gaat dus duidelijk om een dynamiek waarbij twee actieterreinen (culturele productie en ideeën en ideologieën) elkaar onderling versterken. Het festival is vooral gericht op het publiek en niet alleen op de uitwisseling tussen artiestes achter gesloten deuren en helpt op die manier het beeld van vrouwen in de gastlanden op te waarderen.

 Partner: Festival Voix des femmes asbl

 

 

Project PASS van de  Koninklijke Vlaamse Schouwburg (KVS), geselecteerd in het kader van Oproep tot voorstellen voor projecten op korte termijn. PASS (Performing Arts Summer School) wil de Palestijnse podiumproducties voorzien van eigentijdse informatie over theater en dans door een traject van workshops te organiseren in de Bezette Palestijnse Gebieden en in België, dat zich toespitst op een nieuwe generatie van Palestijnse podiumkunstenaars. De deelnemers zijn jongeren die blijk hebben gegeven van talent in een ruim gamma van podiumkunsten. Door middel van multidisciplinaire workshops met gevestigde podiumkunstenaars krijgen de deelnemers instrumenten voor creaties aangereikt en worden zij ook uitgedaagd om een rol te spelen als kunstenaar en burger in hun samenleving. Dit traject biedt in 2009 twee delen aan: PASS/Part IV in Birzeit, in de Bezette Palestijnse Gebieden (augustus 2009), uitmondend in de vertoning van een danstheatercreatie, en PASS/Part V in Brussel, België (oktober tot december 2009), een combinatie van ‘artistiek toerisme’ en individuele en collectieve workshops. Partner: Les Ballets C de la B

Naar boven