Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Projectoproep BesteBuren

Posted on 25/07/2014

In 2015 is het 20 jaar geleden dat Nederland en Vlaanderen een Cultureel Verdrag sloten. Deze culturele samenwerking en onze toekomstige plannen vieren we een jaar lang. Via kleine en grote activiteiten vieren deBuren (Brussel) en DutchCulture (Amsterdam) 20 jaar culturele samenwerking tussen Vlaanderen en Nederland en tekenen we duurzame toekomstplannen uit. Iedereen kan projectvoorstellen indienen! De Vlaamse en de Nederlandse overheden hebben een fonds gecreëerd om heel wat culturele initiatieven te ondersteunen.
Meer informatie vindt u via deze link: http://www.deburen.eu/nl/besteburen