Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

MEDEA Instituut

Sinds 1 januari 2013 vervangt het MEDEA Instituut (Europees Instituut voor het Onderzoek over Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking) officieel de Koning Boudewijnstichting als coördinator van het Belgisch netwerk. De hoofddoelstelling van MEDEA is om de relaties tussen de landen van de Europese Unie en haar Arabische buurlanden te versterken op basis van samenwerking en wederzijds vertrouwen en begrip.

MEDEA promoot wederzijds begrip en tolerantie door objectieve en pluralistische informatie te verstrekken aan een breed publiek. Om diezelfde reden organiseert MEDEA samen met politieke, economische, academische en sociale actoren concrete acties om de relaties en netwerken te ondersteunen.

Via de website, publicaties en conferenties werkt het MEDEA Instituut aan de ondersteuning en promotie van objectieve informatie en vorming om zo de stereotypen, die voortkomen uit een gebrekkige kennis over de andere, te doorbreken. Op die manier is het MEDEA Instituut een bron en referentiepunt geworden voor personen die zich inzetten voor dialoog in de Euromed-regio.

Meer weten: http://www.medea.be/nl/


Couv_Colloque1-page-001 - Copie  bgp  Dhimmis  tunisie larger