Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Lid worden

De Anna Lindh Stichting functioneert als een netwerk van nationale netwerken dat vandaag meer dan 3000 organisaties telt die rond interculturaliteit werken. De nationale netwerken weerspiegelen de diversiteit van het eigen maatschappelijk middenveld en zijn werkzaam rond interculturele relaties, erfgoed, religie, onderzoek, mensenrechten, democratie, sociale ontwikkeling, kunst en cultuur, onderwijs, jeugd, milieu, duurzame ontwikkeling en de media.

Indien u lid wilt worden van het Belgisch netwerk, gelieve:

1. na te gaan dat uw organisatie is opgericht in België

2. het aanvraagformulier online in te vullen

Omdat de Anna Lindh-netwerken onafhankelijk en autonoom zijn zal de coördinator van het netwerk beslissen of uw aanvraag aanvaard wordt.  U zal binnen zes weken na aanvraag gecontacteerd worden via email.

Lid worden

De Interne Werkingsregels van het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting

map-home