Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Interculturele trends en sociale veranderingen in de Euro-Mediterrane regio

Posted on 23/06/2014

Artikel verschenen op de website van het MEDEA Instituut door Marjon Goetinck (MEDEA Instituut en Ahmad Aminian (Cultureel Centrum Omar Khayam) over een peiling georganiseerd door de Anna Lindh Stichting. Het rapport”Euro-Med Interculturele Trends 2013″, is gebaseerd op opiniepeilingen van 13 500 mensen woonachtig aan beide kanten van de Middellandse zee en analyses van experts over actuele thema’s zoals “De Islam, het Westen en de moderniteit”, “de media en interculturaliteit”, “de verschillen en gelijkenissen in waardenstelsels” en “regionale vooruitzichten op vrede”.