Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Informatiesessie over culturele stereotypen met Assad Azzi

Posted on 29/04/2014

In het licht van de lancering van de videowedstrijd « We Tube, Smash Clichés in a Clip » hebben we een info-namiddag over culturele stereotypen georganiseerd.

De bedoeling van deze namiddag was informatie te bieden over bestaande stereotypen en het belang om ze te doorbreken. Assad Azzi – professor aan de ULB en specialist in het thema “interculturaliteit” alsook jurylid van onze videowedstrijd – gaf enkele sleutelideeën over culturele stereotypen en vooroordelen. Vervolgens zijn we dieper ingegaan op het thema door enkele bestaande filmpjes rond multiculturele stereotypen te bekijken.

SAM_0764 (1) SAM_0761 (1) SAM_0758