Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Het Belgisch netwerk

Het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting telt momenteel 87 organisaties. Deze organisaties zijn werkzaam rond volgende domeinen: onderwijs, kunst, cultuur, migratie, mensenrechten, gelijkheid tussen mannen en vrouwen, internationale relaties, de media. Verder zijn er ook universiteiten, denktanks en internationale organisaties lid.

De minister van Buitenlandse Zaken heeft het MEDEA Instituut aangeduid om de coördinatie op te nemen van het Belgisch netwerk. MEDEA voert deze taak uit in overleg met het Ministerie van Buitenlandse Zaken en de vertegenwoordigers van de Federatie Wallonie-Bruxelles en de Vlaamse Gemeenschap.

De coördinator van het Belgisch netwerk :

  • coördineert, mobiliseert en consulteert de netwerkleden;
  • draagt bij tot de ontwikkeling van gezamenlijke activiteiten tussen de ledenorganisaties of met andere netwerken;
  • motiveert leden om deel te nemen aan de programma’s en projecten van de Stichting;
  • werkt samen met de andere netwerkcoördinatoren en het secretariaat van de ALS.

Brochure ALF

Ledenlijst

De Interne Werkingsregels van het Belgisch Netwerk van de Anna Lindh Stichting

DSC_0193_mini  Renion FAL 26 082013a 1836622_672468826143088_8940352164595031213_o