Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Feedback projectoproepen

Posted on 25/04/2014

Hier vindt u de feedback van het secretariaat van de ALS op de projectoproepen.

PDF in het Engels: ALF Secretariat feedback on call for proposals

De laatste drie jaar weerspiegelen, zowel via de grote verscheidenheid aan lidorganisaties als de focus van hun werk, de grote diversiteit aan uitgangspunten die door het veelomvattend actieterrein van de Anna Lindh stichting mogelijk is. Daaruit blijkt eveneens de veelzijdigheid in haar aanpak voor interculturele communicatie. De “4D’s” omvatten de vier voornaamste gebieden waarin de leden van het netwerk werken. Een projectvoorstel kan zowel bestaan uit meer dan één “D” en/of uit meerdere domeinen.