Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

conferentie-debat over de dialoog tussen culturen in de Euromed regio

Posted on 18/08/2014

Het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting (ALS) heeft het genoegen u uit te nodigen voor een conferentie-debat over de dialoog tussen culturen in de Euromed regio

 

Uitgenodigden: 

  • Mr. André Azoulay (President van de Anna Lindh Stichting)
  • Mr. Andreu Claret (Executief directeur van de Anna Lindh Stichting)
  • Mr. Roel Deseyn (Vicevoorzitter van het MEDEA Instituut en Federaal Volksvertegenwoordiger)

 

We heten u van harte welkom op een infosessie over de Anna Lindh Stichting (ALS) en haar Belgisch netwerk. We zijn vereerd André Azoulay, de president van de ALS en Andreu Claret, de executieve directeur te mogen ontvangen.

Deze bijeenkomst biedt de gelegenheid om de fundamentele uitdagingen waarvoor de ALS staat uiteen te zetten: de sociale verandering in de Euro-Mediterrane regio, de verschillen en de gelijkenissen in waardesystemen, de religieuze factor en de rol van cultuur binnen interculturele betrekkingen, de menselijke mobiliteit, alsook de noodzaak om terug tot dialoog te komen om de huidige tendens te keren.

Andreu Claret zal de Anna Lindh Stichting, haar missie en acties voorstellen en spreken over de toekomstige uitdagingen van interculturele dialoog in de Euromed regio. De leden van het Belgisch Netwerk vertellen meer over hun activiteiten en projecten. Speciale aandacht zal uitgaan naar het rapport dat net verschenen is over interculturele tendensen en sociale veranderingen in de Euro-Mediterrane regio. Dit rapport is een essentiële tool om kennis te verwerven en actie te ondernemen op het gebied van interculturaliteit. We sluiten de conferentie af met een toespraak van André Azoulay, gevolgd door een debat met het publiek.

 

Programma :

09:30 – 10:00   Inschrijving

10:00 – 10:15   Inleiding door Roel Deseyn

10:15 – 10:45   Voorstelling van de ALS en het rapport over interculturele tendensen in de Euro-Mediterrane regio, Andreu Claret

10:45 – 11:15   Voorstelling van de interculturele acties van het Belgisch netwerk van de ALS

11:15 – 11:30   Koffiepauze

11:30 – 12:00   «De dialoog tussen culturen in de Euromed regio: de lange weg van de Anna Lindh Stichting», André Azoulay

12:00 – 12:45   Debat met het publiek

12:45 – 13:30   Lunch

 

Voor wie?

Met dit evenement willen we onze toehoorders informeren en bewust maken van het belang van interculturele dialoog. Iedereen die rond interculturele dialoog werkt, meer wil weten over de Anna Lindh Stichting of actief wil worden binnen het netwerk is welkom: leden van het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting, organisaties, culturele centra, academici, kunstenaars, think tanks, journalisten. We nodigen eveneens vertegenwoordigers van Belgische openbare instellingen uit.

 

Wat is de Anna Lindh Stichting?

De Anna Lindh Stichting voor dialoog tussen culturen, gefinancierd door de Europese Unie, zet zich in voor de toenadering van mensen en organisaties in de de Euro-Mediterrane regio. De ALS biedt kansen om projecten samen op poten te zetten rond cultuur, onderwijs, wetenschap, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, emancipatie van vrouwen en kunst. De Stichting is de eerste instelling die gezamenlijk door alle leden van het Euro-Mediterrane partnerschap werd opgericht en gefinancierd.

www.annalindhfoundation.org

www.annalindhfoundation.be

 

Waar en wanneer?

Maandag 15 september 2014 van 9:30-13:30 in de Congreszaal van het Huis van de Parlementsleden (Leuvenseweg 21, 1000 Brussel)

Informatie en inschrijving:

MEDEA, Europees Instituut voor Onderzoek over de Mediterrane en Euro-Arabische Samenwerking, Coördinator van het Belgische netwerk van de ALS

Email: m.goetinck(at)medea.be

Tel: 02 231 13 00

www.medea.be