Euro-Mediterraanse Stichting voor de dialoog tussen culturen

Subsidies

De link naar annalindhfoundation.org – Granted Projects.

Oproep voor voorstellen 2013

De leden van de nationale netwerken van de Anna Lindh Stichting worden uitgnodigd om voorstellen te formuleren voor projecten in 2013. Het is belangrijk om op te merken dat deze oproep zich richt naar leden die aangesloten zijn bij één van de nationale netwerken van de ALS en dat de aansluiting reeds voor 15 januari 2013 in werking is getreden.
Deze oproep heeft tot doel het ondersteunen van projecten die de mobilisatie en versterking van het maatschappelijk middenveld in het kader van de “4D”-strategie van de Anna Lindh Stichting. Deze strategie ziet de interculturele dialoog als een mobiliserende factor voor het middenveld, wil diversiteit naar waarde schatten, bevordert participatie in een open en pluralistische democratie en promoot de duurzame en inclusieve menselijke ontwikkeling.

Verder lezen

 • De ALS ondersteunt ENKEL multilaterale projecten op basis van de 1+1 formule, zijnde een partnerschap met minstens één partner in een land ten zuiden van de Mediterrane regio en minstens één Europees land (gelieve de richtlijnen te consulteren voor de lijst met 42 landen).
 • De portefeuille van deze oproep bedraagt 800.000 euro en betekent voor de subsidies een minimumbedrag van 20.000 euro en een maximumbedrag van 30.000 euro.
 • Het vooropgestelde aantal van ondersteunde projecten is ongeveer 30 projecten.
 • De financiële steun van de ALS zal niet hoger zijn dan 80% van de totale kosten voor het project.
 • De lengte van het project moet op zijn minst zes opeenvolgende maanden zijn en maximaal twaalf opeenvolgende maanden. De aanvang van het project moet tussen 15 juli 2013 en 15 juli 2014 zijn.
 • Kandidaten die nog geen subsidies ontvangen hebben van de ALS krijgen voorrang.

De oproepen van de Anna Lindh Stichting zijn onderdeel van een reeks instrumenten die ter beschikking worden gesteld in de ondersteuning van transnationale projecten van het maatschappelijk middenveld en om de nationale netwerken te mobiliseren. Dit mechanisme draagt bij aan het unieke karakter van de Stichting als trefpunt voor civiele organisaties aan weerszijden van de Middellandse Zee.

Het is belangrijk aan te geven dat deze oproep momenteel gesloten is. Wij danken u voor uw kandidatuur.

Oproep voor voorstellen 2012

Deze oproep heeft tot doel het ondersteunen van projecten die de mobilisatie en versterking van het maatschappelijk middenveld in het kader van de “4D”-strategie van de Anna Lindh Stichting. Deze strategie ziet de interculturele dialoog als een mobiliserende factor voor het middenveld, wil diversiteit naar waarde schatten, bevordert participatie in een open en pluralistische democratie en promoot de duurzame en inclusieve menselijke ontwikkeling.

Verder lezen

 • De ALS ondersteunt ENKEL multilaterale projecten op basis van de 1+1 formule, zijnde een partnerschap met minstens één partner in een land ten zuiden van de Mediterrane regio en minstens één Europees land (gelieve de richtlijnen te consulteren voor de lijst met 42 landen).
 • De portefeuille van deze oproep bedraagt 1.350.000 euro en betekent voor de subsidies een minimumbedrag van 20.000 euro en een maximumbedrag van 35.000 euro.
 • Het vooropgestelde aantal van ondersteunde projecten is ongeveer 50 projecten.
 • De financiële steun van de ALS zal niet hoger zijn dan 80% van de totale kosten voor het project.
 • De lengte van het project moet op zijn minst acht opeenvolgende maanden zijn en maximaal twaalf opeenvolgende maanden. De aanvang van het project moet tussen 15 juli 2012 en 15 oktober 2013 zijn.
 • Kandidaten die nog geen subsidies ontvangen hebben van de ALS krijgen voorrang

De oproepen van de Anna Lindh Stichting zijn onderdeel van een reeks instrumenten die ter beschikking worden gesteld in de ondersteuning van transnationale projecten van het maatschappelijk middenveld en om de nationale netwerken te mobiliseren. Dit mechanisme draagt bij aan het unieke karakter van de Stichting als trefpunt voor civiele organisaties aan weerszijden van de Middellandse Zee.

Het is belangrijk aan te geven dat deze oproep momenteel gesloten is. Wij danken u voor uw kandidatuur.

Oproep voor voorstellen 2010

Eén van de middelen die de Anna Lindh Stichting gebruikt om haar missie te vervullen is het toekennen van subsidies aan middenveldorganisaties door middel van een open oproep tot voorstellen. De focus ligt op het kiezen van de beste initiatieven, de oproepen zijn gebaseerd op de voornaamste domeinen van de ALS en het verdelen van financiële steun aan transnationale projecten is opgericht door de civil society en NGO’s aan beide kanten van de Middellandse Zee.
De Anna Lindh Stichting heeft steden, migranten en diversiteit als haar meest voorname actieveld voor de oproep voor voorstellen in 2010. (Gelieve de context en de objectieven van de oproep te bekijken.)

Verder lezen

De algemene indicatieve som voor de financiering van projecten in het kader van de huidige oproep is 500.000 euro.Minimumbedrag van een subsidie: 10.000 euroMaximumbedrag van een subsidie: 20.000 euro

De financiële steun van de ALS overstijgt geen 60% van de totale aanspreekbare kosten van het project voor kandidaten uit Europese landen en 70% voor kandidaten uit de partnerlanden van het Mediterrane gebied. (Gelieve de volledige richtlijnen te bekijken voor meer details.)

De deadline voor het indienen van de kandidatuur is 1 november 2010 om 16u Egyptische tijd (GMT +2)

Het is belangrijk aan te geven dat deze oproep momenteel gesloten is. Wij danken u voor uw kandidatuur.

Oproep voor voorstellen 2009

In 2009 heeft de Anna Lindh Stichting twee oproepen gelanceerd om de oprichting van concrete projecten van de Euro-Mediterrane civil society te ondersteunen: een oproep voor projecten van een jaar en een oproep voor programma’s van twee jaar. In het kader van de oproep voor voorstellen in 2009 heeft de Anna Lindh Stichting 35 projecten gelanceerd op korte termijn en 21 programma’s op lange termijn.

Verder lezen

Projecten op korte termijn

Minimumbedrag van een subsidie: 10.000 euro

Maximumbedrag van een subsidie: 20.000 euro

Programma’s op lange termijn

Minimumbedrag van een subsidie: 50.000 euro

Maximumbedrag van een subsidie: 100.000 euro

Het is belangrijk aan te geven dat deze oproep momenteel gesloten is. Wij danken u voor uw kandidatuur.