Missie en historiek

De Anna Lindh Stichting is een unieke organisatie die haar middelen ontvangt van de regeringen van het Euromediterrane Partnerschap, aan wie ze ook verantwoording moet afleggen. De ALS heeft als missie door middel van actie en dialoog de toenadering te bevorderen tussen individuen en organisaties aan weerskanten van de Middellandse Zee, om op die manier de kloof trachten te dichten.

De ALS werd in 2005 opgericht door de lidstaten van het Euromediterrane Partnerschap (Euromed), dat in 1995 tot stand kwam tussen de Europese Unie en haar tien partnerlanden aan de zuidkant van de Middellandse Zee Algerije, Marokko, Tunesië, Egypte, Jordanië, Libanon, Palestina, Israël, Syrië en Turkije. 
 
Bij de oprichting van de ALS stelde elke regering in eigen land een coordinator aan om een netwerk uit te bouwen van organisaties uit de burgersamenleving die zich inzetten voor interculturele dialoog, de nationale Anna Lindh Netwerken. Dit netwerk vormt vandaag de basis van het werk van de ALS, met de nadruk op twee doelstellingen: ondersteuning voor het netwerk van organisaties uit de burgersamenleving en het vreemdzaam samenleven in de regio.

(foto: Frank Toussaint)

Naar boven