Fondation euro-méditerranéenne pour le dialogue entre les cultures

Conferentie-debat over de dialoog tussen culturen in de Euromed regio

Posted on 08/09/2014

anna lindh belga slide

Op 15 september organiseerde het Belgisch netwerk van de Anna Lindh Stichting (ALS)  een conferentie-debat over de dialoog tussen culturen in de Euromed regio. Er werd informatie gegeven over de Stichting en de acties van haar Belgisch netwerk. Zowel André Azoulay, de president van de ALS als Andreu Claret, de executieve directeur van de ALS kwamen spreken.

Deze bijeenkomst bood de gelegenheid om de fundamentele uitdagingen waarvoor de ALS staat uiteen te zetten: de sociale verandering in de Euro-Mediterrane regio, de verschillen en de gelijkenissen in waardesystemen, de religieuze factor en de rol van cultuur binnen interculturele betrekkingen, de menselijke mobiliteit, alsook de noodzaak om terug tot dialoog te komen om de huidige tendens te keren.

Andreu Claret stelde de Anna Lindh Stichting, haar missie en acties voor en sprak over de toekomstige uitdagingen van interculturele dialoog in de Euromed regio. De leden van het Belgisch Netwerk vertelden meer over hun activiteiten en projecten. Speciale aandacht ging uit naar het rapport dat net verschenen is over interculturele tendensen en sociale veranderingen in de Euro-Mediterrane regio. Dit rapport is een essentiële tool om kennis te verwerven en actie te ondernemen op het gebied van interculturaliteit. De conferentie werd afgesloten met een toespraak van André Azoulay, gevolgd door een debat met het publiek.

Uitnodiging conferentie-debat van de Anna Lindh Stichting

Presentatie Videowedstrijd

Presentatie Kinderparlement

Presentatie Medimages

Foto’s (BelAfrika)

Foto’s (Flickr)

De Anna Lindh Stichting voor dialoog tussen culturen, gefinancierd door de Europese Unie, zet zich in voor de toenadering van mensen en organisaties in de de Euro-Mediterrane regio. De ALS biedt kansen om projecten samen op poten te zetten rond cultuur, onderwijs, wetenschap, mensenrechten, duurzame ontwikkeling, emancipatie van vrouwen en kunst. De Stichting is de eerste instelling die gezamenlijk door alle leden van het Euro-Mediterrane partnerschap werd opgericht en gefinancierd.

www.annalindhfoundation.org
www.annalindhfoundation.be